Eva Blog
Menu

O mně

Jóga mne postupně naučila více vnímat samu sebe.

Mít se ráda a skrze své nové poznání vidět klidněji své blízké a okolí. Stala se součástí každého mého dne. Pomocí dechu, úsměvu a protažení. Mám radost, když mohu svou zkušenost předávat dál a skrze ni vidět blažené úsměvy jiných.

Na těchto řádkách bych chtěla říct několik krátkých vět o sobě a lehce se vám představit. Jsem vaším průvodcem v hodinách jógy, jemně dynamické hathajógy, mému srdci velmi blízké yin jógy, seniorské, občas dětské. Sama osobně nemám příliš v oblibě častá pojmenování a halení jógy do barevných a tajuplných názvů, neboť každý učitel je svým způsobem jedinečný a v menší či větší míře přináší svůj osobitý styl, který se potom stává jím představovanou jógou. Cítím, že čím dál tím více je to i cesta má. Neustálé a postupné objevování nových míst, možností a přístupu k tělu, dechu, k sobě. V jednotlivých hodinách se snažím o terapeutický přístup k vám ve smyslu toho, abyste se cítili na těle i v mysli v bezpečí a mohli odcházet s úsměvem na tváři. Není proto prioritou mého krátkého psaní zahltit vás spoustou vět a slov, o mém přístupu k vedení společné praxe, nejvíce se sami dozvíte na samotných hodinách. Jsem certifikovanou lektorkou hathajógy a yin jógy a mými drahými učiteli jsou v prvé řadě Lenka Robinson a Sebastian Pucelle, mám radost z předání jógové praxe u Sarah Powers, Lucie Konigové, či Mayi Fiennes, inspiraci mi přináší navštěvování různých workshopů, učitelských kurzů a práce s jednotlivými jogíny.

Mimo jógovou praxi se věnuji práci v oboru dějin umění. Momentálně dokončuji své doktorské studium na Univerzitě Karlově, pracuji na výtvarných projektech a píši knihy. Má práce v obou oblastech je mi velkou radostí.

Eva